Bescherming persoonsgegevens

Wet AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Alle organisaties die iets met persoonsgegevens doen krijgen hiermee te maken. Dus ook Administratiekantoor HEVO Consult. De persoonsgegevens in ons bezit moeten goed worden beveiligd en voldoen aan de eisen van de nieuwe AVG wet. Omdat u gebruikt maakt van onze diensten willen wij u hier graag over inlichten en wijzen op uw rechten en plichten.

Rol administratiekantoor HEVO Consult en Stichting terugbetalingsregelingen

Administratiekantoor HEVO Consult verwerkt uw gegevens om de terugbetalingsregelingen van Stichting terugbetalingsregelingen voor u goed en correct uit te kunnen voeren. Dit gebeurt in opdracht van de leverancier van uw medicijn. Voor een aantal medicijnen is door de overheid een eigen bijdrage vastgesteld. Deze kan via administratiekantoor HEVO Consult worden terugbetaald door gebruik te maken van de terugbetalingsregeling.

Doel verwerking gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door ons administratief verwerkt. Deze worden gebruikt voor statistieken die anoniem worden gedeeld met de leverancier. Hoofdzakelijk worden de gegevens gebruikt voor uitvoeren van de terugbetalingen door Stichting terugbetalingsregelingen.

Gegevens gebruik

 • De volgende persoonsgegevens worden mogelijk van u verwerkt:
 • Contactgegevens zoals naam, adres, mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum, Geslacht, Apotheker, Soort voorschrijver
 • Betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer
 • Medicijngebruik zoals welk medicijn en hoeveelheden
 • Artsenverklaring voor gebruik medicijn

Extra toelichting inzake Burgerservicenummer (BSN)

Uw BSN wordt door ons nooit geregistreerd. Het is mogelijk dat uw BSN op documenten staat die u aan ons verstrekt inzake uw declaratie(s). Deze documenten worden nooit gedeeld met derden.

Beveiliging van uw gegevens

Administratiekantoor HEVO Consult staat garant voor een goede beveiliging en het veilig opslaan van uw gegevens. Zo kent ons bedrijf verschillende procedures en maatregelen om een eventueel data lek te voorkomen. Gegevens worden met zorg behandeld.

Uw facturen, declaraties en artsenverklaringen zullen na 5 jaar worden vernietigd.

Gegevens aan derden

Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen bij ons opgeslagen en niet bij externe partijen. Deze gegevens zijn ook niet openbaar of door anderen bereikbaar.

Uw gegevens worden alleen gedeeld via statistieken. Deze zijn anoniem en worden alleen gedeeld met de farmaceut

Informatie, wijziging en bezwaar

Betreffende uw persoonsgegevens heeft u volgens de wet AVG ook rechten. Deze zijn met de nieuwe wet veranderd. Dit betreft het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid. Met toevoeging van de eerdere rechten zijn dit:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW). U kunt verzoeken om de verzamelde gegevens naar iemand toe te sturen of zelf te ontvangen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW). De verzamelde gegevens worden dan op uw verzoek verwijderd.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht om duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom wij dit doen.

Privacy statement

In verband met de impact van de veranderingen van de wet AVG willen wij u graag de wijzigingen duidelijk maken. De wet AVG heeft op alle Europese inwoners effect en daar heeft u dus ook direct mee te maken. Mogelijk zal er in de toekomst nog veranderingen worden toegevoegd aan uw privacy bescherming. Het actuele privacy statement is terug te vinden op onze website.

Contact

Graag helpen wij u verder bij onduidelijkheden, vragen of mogelijke klachten. Hiervoor zijn wij onder andere bereikbaar per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 0183 – 619810.

Als we er niet samen met u uitkomen betreffende uw persoonsgegevens kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl