Tentin® Snap-Tab

Uw arts heeft het geneesmiddel Tentin® Snap-Tab 5 mg voorgeschreven als behandeling van AD(H)D. Een Tentin® Snap-Tab verpakking bevat 30 tabletten.

Als gevolg van een wetswijziging verandert de terugbetalingsregeling per 1 januari 2019. Vanaf dat moment gaat de gehele rekening voor uw medicijn naar de zorgverzekering en hoeft u zelf geen betaling meer te doen aan de apotheek. Echter, achteraf ontvangt u een rekening van uw zorgverzekering voor uw eigen bijdrage. Volgens de nieuwe wettelijke regeling geldt dat elke Nederlander maximaal € 250,- eigen bijdrage voor medicijnen moet betalen. De leverancier van Tentin® Snap-Tab heeft HEVO Consult gevraagd vanaf 1 Januari 2020 € 15,- per doosje van 30 tabletten te vergoeden. Dit houdt in dat u bij een gebruik van minimaal 17 doosjes de maximale eigen bijdrage van € 250,- vergoed krijgt.

Stichting Terugbetalingsregelingen HEVO Consult maakt het te vergoeden bedrag over op uw rekening. Uw aanvraag dient binnen 3 maanden na de datum van levering ingestuurd te zijn.

Hoe kom ik voor terugbetaling in aanmerking?

Bij uw eerste levering ontvangt u van uw arts een declaratieformulier dat u zelf moet invullen; de apotheker plakt hier het etiket op van de geleverde medicijnen. Dit document kunt u ook zelf downloaden op: www.hevoconsult.nl/formulieren. Dit formulier stuurt u in een gesloten envelop naar HEVO consult ( Stichting terugbetalingsregelingen ), Postbus 546, 4200AM Gorinchem of u mailt dit formulier naar tentin@hevoconsult.nl.

Voor iedere volgende levering kunt u de HEVO app gebruiken of mailen aan tentin@hevoconsult.nl Hiervoor is een scan of foto van het etiket van de apotheek nodig. U mag uiteraard ook per post uw declaratie Tentin® Snap-Tab opsturen. Na onze eerste betaling ontvangt u inloggegevens voor onze app.

Heeft u verder nog vragen? Een verdere toelichting vindt u hier.

De persoonlijke gegevens die wij van u hebben worden alléén gebruikt voor de terugbetalingsregeling. Onze privacyregeling is ook op deze regeling van toepassing. Wij kunnen u een overzicht van de zorgverzekering ter controle vragen.

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810