Amfexa®

Uw arts heeft het geneesmiddel Amfexa® 5 mg voorgeschreven als behandeling van AD(H)D. Een Amfexa® verpakking bevat 30 tabletten.

Als gevolg van een wetswijziging veranderd de terugbetalingsregeling per 1 januari 2019. Vanaf dat moment gaat de gehele rekening voor uw medicijn naar de zorgverzekering en hoeft u zelf geen betaling meer te doen aan de apotheek. Echter, achteraf ontvangt u een rekening van uw zorgverzekering voor uw eigen bijdrage. Volgens de nieuwe wettelijke regeling geldt dat elke Nederlander maximaal € 250,- eigen bijdrage voor medicijnen moet betalen. De leverancier van Amfexa heeft HEVO Consult gevraagd vanaf 1 Januari 2020 € 15,- per doosje van 30 tabletten te vergoeden. Dit houdt in dat u bij een gebruik van minimaal 17 doosjes de maximale eigen bijdrage van € 250,- vergoed krijgt.

Stichting Terugbetalingsregelingen HEVO Consult maakt binnen 2 weken het te vergoeden bedrag over op uw rekening. Uw aanvraag dient binnen 3 maanden na de datum van levering ingestuurd te zijn.

Hoe kom ik voor terugbetaling in aanmerking?

Bij uw eerste levering heeft u éénmalig een aanvraagformulier nodig dat ingevuld en ondertekend is door uw arts. Tevens ontvangt u van uw arts een declaratieformulier dat u zelf moet invullen; de apotheker plakt hier het etiket op van de geleverde medicijnen. Deze documenten kan uw arts downloaden op: www.hevoconsult.nl/formulieren

Tenslotte stuurt u beide formulieren (het aanvraagformulier Amfexa® 5 mg, ingevuld en ondertekend door uw arts en het declaratieformulier, ingevuld door uzelf en met het etiket van de apotheek) in een gesloten envelop naar: HEVO Consult (Stichting terugbetalingsregelingen), Postbus 546, 4200AM Gorinchem of u mailt beide formulieren naar amfexa@hevoconsult.nl.

Voor iedere volgende levering kunt u de HEVO App gebruiken of per email aan amfexa@hevoconsult.nl Hiervoor is een scan of foto van het etiket van de apotheek nodig. U mag uiteraard ook per post uw aanvraag Amfexa® opsturen. Na onze eerste betaling ontvangt u inloggegevens voor onze app.

Heeft u verder nog vragen? Een verdere toelichting vindt u hier.

De persoonlijke gegevens die wij van u hebben worden alléén gebruikt voor de terugbetalingsregeling. Onze privacyregeling is ook op deze regeling van toepassing. Wij kunnen u een overzicht van de zorgverzekering ter controle vragen.

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810