Amfexa®

Uw arts heeft het geneesmiddel Amfexa® 5 mg voorgeschreven als behandeling van AD(H)D. Een Amfexa® verpakking bevat 30 tabletten.

Als gevolg van een wetswijziging veranderd de terugbetalingsregeling per 1 januari 2019. Vanaf dat moment gaat de gehele rekening voor uw medicijn naar de zorgverzekering en hoeft u zelf geen betaling meer te doen aan de apotheek. Echter, achteraf ontvangt u een rekening van uw zorgverzekering voor uw eigen bijdrage. Volgens de nieuwe wettelijke regeling geldt dat elke Nederlander maximaal € 250,- eigen bijdrage voor medicijnen moet betalen. De fabrikant van Amfexa heeft HEVO Consult gevraagd bij elke levering een gedeelte van deze € 250 aan u te vergoeden. Dit houdt in dat u per maandelijks gebruik van Amfexa®, € 20,83 (€250 : 12) terugontvangt. Dit bedrag wordt verminderd met € 1,50 administratiekosten per betaling.

Stichting Terugbetalingsregelingen HEVO Consult maakt binnen 2 weken het te vergoeden bedrag over op uw rekening. Uw aanvraag dient binnen 3 maanden na de datum van levering ingestuurd te zijn.

Hoe kom ik voor terugbetaling in aanmerking?

Bij uw eerste levering heeft u éénmalig een aanvraagformulier nodig dat ingevuld en ondertekend is door uw arts. Tevens ontvangt u van uw arts een declaratieformulier dat u zelf moet invullen; de apotheker plakt hier het etiket op van de geleverde medicijnen. Deze documenten kan uw arts downloaden op: Aanvraagformulier Amfexa.

Tenslotte stuurt u beide formulieren (het aanvraagformulier Amfexa® 5 mg, ingevuld en ondertekend door uw arts en het declaratieformulier, ingevuld door uzelf en met het etiket van de apotheek) in een gesloten envelop naar: HEVO Consult (Stichting terugbetalingsregelingen), Postbus 546, 4200AM Gorinchem of u mailt beide formulieren naar amfexa@hevoconsult.nl.

Voor iedere volgende levering kunt u de HEVO App gebruiken of per email aan amfexa@hevoconsult.nl Hiervoor is een scan of foto van het etiket van de apotheek nodig. . U mag uiteraard ook per post uw aanvraag Amfexa® opsturen. Na uw eerste aanvraag ontvangt u een door ons voorbereid formulier voor uw volgende levering.

Heeft u verder nog vragen? Een verdere toelichting vindt u hier.

De persoonlijke gegevens die wij van u hebben worden alléén gebruikt voor de terugbetalingsregeling. Onze privacyregeling is ook op deze regeling van toepassing.

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810