Jardiance® en Synjardy®

Terugbetalingsregeling empagliflozine

Vanaf 27 september 2019 is de terugbetalingsregeling van Jardiance® en Synjardy® uitgebreid.

Het gebruik van empagliflozine wordt op dit moment door de verzekeraar vergoed in combinatie met metformine of in combinatie met metformine en een SU-derivaat. In combinatie met andere bloedglucoseverlagende middelen (zoals bijvoorbeeld insuline en GLP1-agonisten) is er op dit moment voor empagliflozine nog geen reguliere vergoeding. 

Boehringer Ingelheim heeft HEVO consult gevraagd om de kosten van het gebruik van Jardiance®/Synjardy® volledig terug te betalen voor patiënten met diabetes mellitus type 2 die niet in aanmerking komen voor reguliere vergoeding.

Belangrijke informatie

  • De terugbetalingsregeling van Jardiance®/Synjardy® geldt voor volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 die niet voor reguliere vergoeding in aanmerking komen.
  • Voor patiënten die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de terugbetalingsregeling kunnen nota’s met een uitgiftedatum ná 27 september ingediend worden.
  • Voor nota’s ná 27 september is géén ingevulde artsenverklaring meer nodig.
  • Voor patiënten die reeds gebruik hebben gemaakt van de bestaande terugbetalingsregeling wordt de regeling gecontinueerd.

Nota’s kunnen gedeclareerd worden via het apothekers portaal.

Apothekersportaal

Indien u vragen heeft, kunt u bij veel gestelde vragen kijken of ons bereiken op het telefoonnummer 0183-624090.

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810