Jardiance® en Synjardy®

Per 1 maart 2022 is de terugbetalingsregeling via HEVO Consult voor Jardiance en Synjardy vervallen.

Voor vragen kunt u contact op nemen met de medische helpdesk van Boehringer Ingelheim. Telefoon: 0800-2255889

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810