Amfexa®

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe regeling met betrekking tot de maximalisatie van de bijbetaling (€250) voor geneesmiddelen van kracht (Staatcourant 13 juni 2018). Als apotheker speelt u een belangrijke rol in de implementatie van deze nieuwe regeling en de verrekening via de zorgverzekeraars.

Voor Amfexa® 5 mg is sinds 15 mei 2017 een gedeeltelijke terugbetalingsregeling van kracht. Vanaf 1 januari 2019 is er een aangepast compensatieregeling die de maximale eigen bijdrage van € 250 voor patiënten gedurende het jaar compenseert. Iedere keer dat de patiënt een bewijs van levering van Amfexa® bij HEVO Consult indient, wordt het bedrag, waarop de patiënt volgens de regeling recht heeft, uitbetaald. Als u een recept voor Amfexa® in uw systeem invoert ziet u een verwijzing naar de regeling.

De werkwijze voor de terugbetaling van de eigen bijdrage voor Amfexa® 5 mg is als volgt:

  1. De voorschrijvende arts downloadt een aanvraagformulier en een declaratieformulier op: Aanvraagformulier Amfexa®
  2. Per patiënt vult de arts éénmalig een aanvraagformulier in.
  3. Het ingevulde aanvraagformulier geeft de arts, samen met het declaratieformulier en het recept mee aan de patiënt
  4. U als apotheker plakt het medicijn etiket op het declaratieformulier dat verder door de patiënt wordt ingevuld.
  5. De patiënt stuurt het aanvraagformulier en het declaratieformulier (met medicijn etiket) op naar Stichting Terugbetalingsregelingen HEVO Consult, Postbus 546, 4200 AM Gorinchem, of mailt het naar amfexa@hevoconsult.nl
  6. Binnen 14 dagen wordt het bedrag, waarop de patiënt recht heeft overgemaakt naar diens rekening.
  7. Voor ieder volgende levering kan de patiënt de speciale HEVO App gebruiken en een foto van het etiket rechtstreeks via deze App insturen. Ook kan de patiënt een scan of foto van het etiket mailen naar: amfexa@hevoconsult.nl. Het per post opsturen blijft ook altijd mogelijk.

LET OP:

De patiënt dient bij elke levering actie te ondernemen om recht te hebben op een teruggave. Indien de patiënt gedurende het hele jaar het medicijn gebruikt, heeft hij recht op €250,- terugbetaling. Dit houdt in dat per maandelijks gebruik de patiënt €20,83 (€250 : 12) terugontvangt. Dit bedrag wordt verminderd met € 1.50 administratiekosten per betaling.

Indien bij een vervolge recept de dosering opvallend naar boven afwijkt ten opzichte van het eerste recept, kan er om toelichting gevraagd worden bij de arts. Dit om misbruik van de regeling te voorkomen.

De fabrikant behoudt zich te allen tijde het recht voor de regeling aan te passen of te beëindigen. Indien u vragen heeft, kunt u bij veel gestelde vragen kijken of ons bereiken op het telefoonnummer 0183-647575.

 

E-mailadres info@hevoconsult.nl Telefoon 0183 – 619810