Bescherming persoonsgegevens

Wet AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Alle organisaties die iets met persoonsgegevens doen krijgen hiermee te maken. Dus ook Administratiekantoor HEVO Consult. De persoonsgegevens in ons bezit moeten goed worden beveiligd en voldoen aan de eisen van de nieuwe AVG wet. Als klant van Administratiekantoor HEVO Consult willen wij u hier graag over inlichten en wijzen op uw rechten en plichten.

Rol administratiekantoor HEVO Consult

Administratiekantoor HEVO Consult verwerkt mogelijk uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het verwerken van de administratie en het opstellen van de jaarrekening. Hierbij krijgen wij volgens de wet AVG de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens met vaste procedures moeten beveiligen en u bepaalde rechten moeten verlenen. Hoewel Administratiekantoor HEVO Consult hier aan voldeed met de eerdere wet persoonsgegevens zijn er voor u met de nieuwe wet AVG wat veranderingen.

Gegevens gebruik

De volgende persoonsgegevens worden mogelijk van u verwerkt:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en familie samenstelling
 • Belastinggegevens
 • Gegevens nodig voor het invullen van de aangiftes zoals BSN, rekeningnummer en hypotheek
 • Administratieve gegevens zoals klanten, leveranciers en betalingen
 • Personeelsgegevens voor het invullen van de loonadministratie, zoals een kopie van een ID
 • Gegevens voor het geven van advies zoals jaarcijfers, leningen, verzekeringspolissen en pensioen

Doel verwerking gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt. Deze hebben te maken met onze werkzaamheden voor u. Onderverdeeld in privé en zakelijk bevatten deze mogelijk de volgende activiteiten:

Privé

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Toeslagen
 • Middeling
 • F aangifte na overlijden
 • Bezwaar- en beroepschriften

Zakelijk

 • Financiële administratie
 • Loon administratie
 • Aangifte omzetbelasting (BTW)
 • Aangifte loonbelasting (LB)
 • Aangifte inkomstenbelasting (IB)
 • Aangifte vennootschapsbelasting (VPB)
 • Jaarrekening voor ZZPer en BV
 • Publicatie jaarrekening

Beveiliging van uw gegevens

Administratiekantoor HEVO Consult staat garant voor een goede beveiliging en het veilig opslaan van uw gegevens. Zo kent ons bedrijf verschillende procedures en maatregelen om een eventueel data lek te voorkomen. Gegevens worden met zorg behandeld.

Gegevens aan derden

Uw gegevens zijn uiterst betrouwbaar en worden uiteraard niet zomaar gedeeld met derde partijen. Wel maken we gebruik van online programma’s. Hierbij zijn uw gegevens niet openbaar en worden niet gedeeld of gebruikt voor andere doeleinden dan die voor administratiekantoor HEVO Consult. Bij het delen van uw persoonsgegevens wordt u ook op de hoogte gesteld. Zo worden uw gegevens onder andere gedeeld met de belastingdienst bij het indienen van uw aangifte.

Informatie, wijziging en bezwaar

Betreffende uw persoonsgegevens heeft u volgens de wet AVG ook rechten. Deze zijn met de nieuwe wet verandert. Dit betreft het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid. Met toevoeging van de eerdere rechten zijn dit:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW). U kunt verzoeken om de verzamelde gegevens naar iemand toe te sturen of zelf te ontvangen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW). De verzamelde gegevens worden dan op uw verzoek verwijderd.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar  te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht om duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom wij dit doen.

Privacy statement

In verband met de impact van de veranderingen van de wet AVG willen wij u graag de wijzigingen duidelijk maken. De wet AVG heeft op alle Europese inwoners effect en daar heeft u dus ook direct mee te maken. Mogelijk zal er in de toekomst nog veranderingen worden toegevoegd aan uw privacy bescherming. Het actuele privacy statement is terug te vinden op onze website.

Contact

Graag helpen wij u verder bij onduidelijkheden, vragen of mogelijke klachten. Hiervoor zijn wij onder andere bereikbaar per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 0183 – 619810.

Als we er niet samen met u uitkomen betreffende uw persoonsgegevens kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl