HEVO Consult is een kantoor waar de terugbetalingsregelingen voor medicijnen verzorgd worden. Vanaf 1999 verzorgen wij, voor een aantal farmaceutische bedrijven, terugbetalingen van de eigenbijdrage van medicijnen en beschikken over de kennis van zaken die van belang zijn voor de terugbetalingsregeling. Er wordt gewerkt conform de Code Geneesmiddelenreclame, de nieuwe Geneesmiddelenwet en de algemene verordering gegevensbescherming.

Vergunning DNB

De terugbetalingsactiviteiten van HEVO Consult vallen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). HEVO Consult is een betaaldienstverlener en beschikt over een door De Nederlandse Bank (DNB) afgegeven vrijstelling. Deze vrijstelling heeft HEVO Consult gekregen omdat zij voldoet aan onderstaande voorwaarden.

  • Het maximalebedrag aan betalingen dat maandelijks wordt verricht door HEVO Consult;
  • De betrouwbaarheid van de bestuurders van HEVO Consult;
  • Het informeren van DNB over belangrijke veranderingen binnen HEVO Consult;
  • Het zeker stellen van de ontvangen gelden via een derdengeldenrekening.

DNB heeft HEVO Consult ingeschreven in het openbare register van DNB. HEVO Consult is geen onder toezichtstaande onderneming van DNB. DNB kan onderzoek doen of HEVO Consult aan de voorschriften voldoet en blijft voldoen. En kan handhavend optreden indien dit niet het geval zou zijn. HEVO Consult valt onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markte (AFM). De AFM kan onderzoek doen bij HEVO Consult en de AFM kan handhavend optreden.

Privacy

HEVO Consult staat garant voor een strikte bescherming van de privacy van uw cliënten/patiënten en handelt volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).