Per augustus 2023 is het middel Dexamfetaminesulfaat DMB (RVG115446) 5 mg geïntroduceerd op de markt.

De fabrikant van Dexamfetaminesulfaat DMB heeft voor dit geneesmiddel een terugbetalingsregeling beschikbaar gesteld.
Deze regeling wordt door HEVO Consult (Stichting Terugbetalingsregelingen) uitgevoerd.
De terugbetaling voor dit middel bedraagt € 20,- per doosje van 30 tabletten.

Krijgt u dit middel voorgeschreven en wilt u van deze regeling gebruik maken?
Kijk dan verder op de patiëntenpagina voor meer informatie.

Voor meer informatie over Dexamfetaminesulfaat DMB 5 mg tabletten kijk op www.dexamfetaminedmb.nl 

afbeelding doosje klein