Voor een soepel verloop van de terugbetalingsregeling vragen wij uw medewerking. Wilt u een declaratieformulier van het desbetreffende medicijn aan de patiënt meegeven bij de eerste aflevering inclusief een afleversticker, waar de naam van het medicijn, de afleverdatum, naam van de patiënt en de afgeleverde hoeveelheid op staat.

Een patiënt kan u ook vragen om een afleveroverzicht van het betreffende medicijn, wanneer informatie over vorige leveringen verloren is gegaan. Een medicatieoverzicht is voor ons niet bruikbaar en in verband met de privacy niet gewenst.

Voor elk medicijn waar een terugbetalingsregeling voor bestaat krijgt u een melding in het AIS systeem.

HEVO Consult behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de door patiënt ingediende declaraties bij u te verifiëren.